Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer, kammerherre og slotsforvalter

Født fredag den 31. januar 1941 i Simested, Aalestrup, Himmerland
Død onsdag den 19. august 2015

Mini-biografi: Var søn af en proprietær, blev i 1959 student fra Herlufsholm, kom derefter ind ved militæret, blev 1961 reserveofficer og 1968 premierløjtnant ved Den kongelige Livgarde. Jens Greve gennemførte i året 1972-73 et taktisk kursus ved Forsvarsakademiet, avancerede i 1973 til kaptajn, 1978 til major. Rejste til USA og tog "System Management Course" ved System Development Corporation i Santa Monica, blev 1986 oberstløjtnant og 1992 oberst. Greve gjorde geledtjeneste ved Livgarden, virkede ved Hærstabens Udviklingssektion 1978-84, var ansat ved Nea-Lindberg A/S 1984-86, næstkommanderende ved Livgarden 1986-87, chef for 1. Livgardebataljon 1988-90, 1990-92 for Udviklingssektionen i Forsvarskommandoens Planlægningsstab, 1992-94 for 2. Sjællandske Brigade og 1992-93 for Den Danske Bataljon i det tidligere Jugoslavien. Var stabschef hos chefen for Forsvarets Operative Styrker, chef for Hærens Kampskole og chef for Den Kongelige Livgarde til sin afsked 2001. Var derefter en tid ansat i virksomheden Mercuri Urval, blev i 2004 forstander for Herlufsholm, varetog hvervet til 2011 og var fra 2003 tillige slots- og palæforvalter på Christiansborg samt Amalienborg. Fik titel af kammerherre, udnævntes til Kommandør af Dannebrog, Kommandør af Trestjerneordenen, modtog Den Militære Fortjenstorden, United Nations Protection Force medalje, flere erindringsmedaljer samt Den Hellige Skats Orden, Den islandske Falkeorden, Nordstjerneordenen og Uafhængighedsordenen.