Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk diplomat, gesandt, politiker og godsejer

Født fredag den 15. juli 1631 på Nørtorp, Thy
Død søndag den 23. maj 1700 i København

Mini-biografi: Var søn af rigsråd Erik Juel, bror til søhelten Niels Juel, studerede i Sorø og tog som 20årig på en udlandsrejse, der kom til at vare 4 år, mødte i Wien grev Christian Rantzau og fulgtes med denne til rigsdagen i Regensburg. Blev ved hjemkomsten ansat som sekretær i det danske kancelli, blev 1657 udnævnt til gesandt hos kongen af Polen og begyndte nu sin egentlige karriere som diplomat. Jens Juel var ofte i Stockholm til forhandlinger, arbejdede nogle år sammen med Peder Griffenfeld for en alliance med Frankrig, var 1679 fredsforhandler i Lund under Den Pfalziske Arvefølgekrig og medvirkede til et dansk-svensk væbnet neutralitetsforbund, var i årene op til krigsudbruddet 1700 igen diplomat i Stockholm. Juel arbejdede aktivt for en merkantilistisk erhvervspolitik, der kunne styrke staten indadtil som forudsætning for en ydre militær styrke, havde sæde i hærens og flådens ledelser og fra 1680 i Gehejmekonseilet. Juel kom dog aldrig til at tilhøre statsledelsens inderkreds, måske på grund af sit tilhørsforhold til en gammel dansk adelsslægt og uanset sin støtte til enevældens indførelse. Modtog Dannebrogsordenen og var Ridder af Elefanten. Regnes sammen med Griffenfeld blandt den tidlige enevældes store statsmænd.