Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, styrmand, kaptajn og skibsfører

Født torsdag den 8. februar 1866 i Vester Assels, Mors
Død fredag den 23. oktober 1936 i Nivå

Mini-biografi: Stod til søs som 17-årig og sejlede i fire år på Nord- og Østersøen, gik herefter i land og læste til styrmand med eksamen 1886 og udvidet eksamen i engelsk, søret, handelslære, geografi og vejrlære i 1892. Var med fregatten Jylland i Vestindien 1886-87 og sejlede siden på vestkysten af Australien og Amerika, hvorunder Jens Kusk Jensen fire gange led skibbrud. Mistede hvergang dele af manuskriptet til sin Haandbog i praktisk Sømandsskab, begyndte dog forfra hvergang og fik den efter 11 års forløb udgivet i 1901. Den er et imponerende håndskrevet værk med 629 tegninger af ham selv samt 400 sider tekst med praktiske forklaringer og anvisninger på rigning, ankre, manøvrering, stuvning af last, sejlføring, knob, sejlmageri og alt, hvad der ellers hører til på et større træskib. Den blev alle søfolks bibel og udkom i opdaterede udgaver i 1907, 1916 og 1924, i 1971 udgav Høst & Søns Forlag et fotografisk genoptryk af 4. udgave fra 1924. Senere udgav Jensen for sejlsportsfolk: Haandbog i Sømandsskab for Lystfartøjer og Motorbaade og posthumt udkom erindringerne En Sømands Oplevelser i Fred og Krig (1995) samt Navigationens Udvikling (2003), der især behandler vikingernes navigationskunst.