Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højskoleforstander og -stifter

Født tirsdag den 13. november 1838 i København
Død tirsdag den 8. april 1913 i Holte

Mini-biografi: Var søn af en kancellisekretær, blev i 1856 student fra Borgerdydskolen på Christianshavn og tog 1861 teologisk kandidateksamen. Blev i studieårene påvirket af skolens leder Martin Hammerich, mødte siden biskop P.C. Kierkegaard og begyndte at komme på Vartov samt i Grundtvigs hjem, stiftede venskab med andre teologer som Ernst Trier, Ludvig Schrøder og Christoffer Baagøe. Deltog 1864 som frivillig i kampene på Dybbøl, blev udnævnt til løjtnant og siden til kaptajn. Jens Nørregaard oprettede i 1866 Testrup Højskole ved Mårslet sammen med Baagøe, fik i sine 42 år som forstander, gjort den til en af landets førende og prægede også andre af landets højskoler i konservativ, national retning, imod deres oprindelige idégrundlag. Var en yndet foredragsholder og glimrende debattør, kom som grundtvigianer ofte i strid med Lars Bjørnbak. Indbød 1883 til det første nordiske højskolelærermøde på Testrup, var formand for Aarhus Amts Skytteforening, medstifter af Kirkeligt Samfund af 1898, medlem af bestyrelsen for Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse, næstformand for Danmarks Samfundet, formand for Det Sociale Sekretariat og Bibliotek, for Stefansforeningen, Kirkelig Ungdomsforening og for Foreningen mod Smudspressen. Skrev flere historiske, pædagogiske og filosofiske skrifter, blev 1886 dr.phil. på en afhandling om B.S. Ingemann. Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.