Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker

Født tirsdag den 22. august 1854 på Gisholm, Vust, Jammerbugt
Død onsdag den 6. februar 1924 i København

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, modtog i året 1873-74 undervisning på Galtrup Højskole, giftede sig 1876 og overtog hustruens fødegård Nørhave ved Vust, fik øget dens tilliggende og drev den med stor dygtighed til 1920, solgte den derefter til svigersønnen. Ejede desuden i 9 år Mosegård, byttede den med Vust Mølle, som blev solgt 1904. Jens Peter Nørhave sad i flere perioder som medlem af sognerådet, i 9 år som formand. Valgtes 1895 til Folketinget, i Bjerget, genvalgtes til kredsen blev nedlagt 1918 og valgtes derefter i Thisted. Nørhave beholdt sit mandat til 1920, var oprindelig tilhænger af Christen Berg, medlem af Venstrereformpartiet og derfor nærmest J.C. Christensen, sad 1901-18 i Finansudvalget. Var ikke den store taler, tog især del i drøftelsen af fiskeri-, klitbeplantnings- og strandkontrolspørgsmål, var så udpræget repræsentant for landbruget, yderst aktiv og væsentlig medvirkende til Thisted-Fjerritslevbanens gennemførelse. Hørte 1914 til det mindretal, der gik imod Thyborønkanalens uddybning, var også imod bevillinger til teater og musik. Leverede, delvis som ordfører, bidrag til forhandlingen om kommunal valgret, ligsyn, udstykning og sammenlægning af jord, diplomat- og konsulatsvæsenet, var i 3 år ordfører for ansøgninger.