Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forstdocent, kreditforeningsdirektør og professor

Født søndag den 3. juni 1810 i København
Død onsdag den 19. februar 1873 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en brændevinsbrænder, modtog privatundervisning, uddannedes siden i skovbrug, var i praktik hos skovrideren i Bregentved skovdistrikt og kom 1831 på forstinstituttet i Kiel. Tog efter forstkandidateksamen på en længere studierejse, tog 1834 forsteksamen på akademiet i Tharand i Sachsen, rejste til Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig og Italien, afsluttede studierne med rejser og ophold i sjællandske skove. Fik 1836 ansættelse ved statsskovbruget som assistent ved planlægning og skovtilsyn, blev 1842 udnævnt til forstdocent og fik 1848 titel af professor. Var enelærer i skovbrugsfagene og sekretær for forsteksaminations-kommissionen, underviste i grundfagene på universitetet og på Polyteknisk læreanstalt. Skovbrugsundervisningen blev 1863 henlagt til Den kgl. veterinær- og landbohøjskole og fra 1869 helt underlagt højskolen. Johan Frederik Hansen opdelte skovbrugslæren i produktionslære, skovdyrkning og -benyttelse, industrilære, økonomi og planlægning, politilære samt lovgivning og statistik. Hansen stod 1847-50 for reguleringen af de store vandløb i Københavns Amt og var 1845-51 formand for tiendekommissionen, var 1851 medstifter og siden formand for Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter. Foreningen har ladet opstille en marmorbuste af Hansen i forhallen til kreditforeningen Danmarks Hus på Jarmers plads, den er udført af billedhuggeren Theobald Stein. Hansen udnævntes til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.