Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk skoledirektør og etatsråd

Født onsdag den 6. december 1815 i København
Død onsdag den 23. december 1885 i København

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, gik først i Petri Realskole og derefter i Metropolitanskolen, dimitteredes herfra 1833, studerede teologi, tog 1838 kandidateksamen. Havde i studietiden tjent penge ved at undervise og bestemte sig for lærergerningen frem for præsteembedet. Blev ansat på Randers Latinskole, flyttede 1844 til Metropolitanskolen og udnævntes 1855 til overlærer. Jens Holbech blev 1860 direktør for borger- og almueskolevæsenet i København og varetog stillingen resten af livet. Det offentlige skolevæsen var i en rivende udvikling, børnetallet steg til det tredobbelte i den periode. Holbech tog initiativ til at få gennemført adskillige reformer i 1870'erne, fik udvidet undervisningen, nedsat elevantallet i de forskellig klasser og der blev oprettet særklasser. Det medvirkede til, at der til Holbechs tilfredshed blev ansat flere kvindelige lærere, samtidig med at lærerlønningerne blev forbedret. Holbech sad som formand for eksamenskommissionen for skolelærere og -lærerinder fra oprettelsen 1869, var ministeriets konsulent i skolespørgsmål fra midt i 1860'erne og formand for den hygiejniske skolekommission, der blev nedsat 1882. Udgav 1869, sammen med skoleinspektør Matz Matzen, ABC og Læsebog for de første Begyndere I og II, der udkom i over 30 oplag. Fik 1862 titel af professor, blev 1885 etatsråd. Udnævntes til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.