Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk lærer, teolog, forfatter og politiker

Født søndag den 10. januar 1790 i København
Død søndag den 22. december 1867 i København

Mini-biografi: Var søn af en skrædder, blev som 14årig student, tog 1809 teologisk kandidateksamen og blev 1812 dr.fil. på en afhandling om koranens etik. Virkede som adjunkt ved Slagelse Latinskole, siden som privatlærer i København. Jacob Jacobsen Dampe fulgte med i Den Hellige Alliance, der på initiativ af zar Alexander 1. var dannet for at undertrykke alle fri revolutionære rørelser og besluttede sig for at blive politiker og reformator. Lod sig inspirere af Menneskerettighedserklæringen i Frankrig og blev aktiv i det enevældekritiske læseselskab "Clio". Dampe ønskede en nationalforsamling i stedet for enevælden, stiftede en forening til gennemførelsen, fremsatte krav om folkeafstemning om demokratisk forfatning og hvis kongen modsatte sig, skulle foreningen opfordre hæren til oprør. Der var imidlertid indsat spioner fra politiet ved mødet, Dampe blev sat under arrest 1820, anklaget for højforræderi og majestætsforbrydelse. Blev dømt til døden, hvilket Frederik 6. ændrede til livsvarigt fængsel, afsonede først i Kastellet, blev siden ført til Christiansø. Sad 20 år som statsfange, havde en soldat til oppasser, men fik ikke lov at omgås folk på øen. Blev 1840 af Christian 8. flyttet til Rønne og ved Frederik 7.'s tronbestigelse 1848 endelig løsladt, flyttede til København og modtog resten af livet en årlig statsunderstøttelse.