Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, retslærd og professor

Født torsdag den 10. maj 1792 i København
Død søndag den 4. august 1850 i Nantes, Frankrig

Mini-biografi: Var søn af en etatsråd, tog 1814 juridisk embedseksamen på Københavns Universitet og vandt guldmedalje for besvarelse om benyttelse af den ældre lovgivning ved fortolkningen af Christian 5.'s lov. Disputerede 1815 for en juridisk licentiatgrad, 1817 for en juridisk doktorgrad, emnerne var henholdsvis 1. og 2. del af en retshistorisk afhandling om eds anvendelse i rettergangstrætter efter ældre dansk lovgivning. Janus Kolderup-Rosenvinge var notarius ved det juridiske fakultet, fra 1818 professor extraordinarius, fra 1830 professor ordinarius og medlem af Konsistorium. Blev 1834 efter J.P. Mynsters udtrædelse, medlem af direktionen for Universitetet og de lærde skoler, udnævntes til konferensråd, til ekstraordinær assessor i Højesteret og underviste i kirkeret ved Pastoralseminariet. Var medlem af kommissionen for den Arnemagnæanske Stiftelse og skrev den første systematiske fremstilling af den danske retshistorie: Grundrids af den danske Lovhistorie, der udkom i flere udgaver. Var bl.a. medlem af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab, det danske Litteraturselskab, Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, Videnskabernes Selskab, korresponderende medlem af Svenska kongliga Vitterhets-Historie- og Antikvitets-Akademien og æresmedlem af det islandske litterære selskabs afdeling i København. Kolderup-Rosenvinge havde i sin omgangskreds folk som juristkollegaen A.S. Ørsted, Søren Kierkegaard og Bertel Thorvaldsen. Oversatte bl.a. Johan Herman Wessels Kjærlighed uden Strømper til tysk.