Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, godsejer og gehejmestatsminister

Født onsdag den 27. juli 1746 på Marienborg, Møn (tidl. Nygård)
Død mandag den 5. oktober 1818 i København

Mini-biografi: Søn af overhofmarskal, lensgreve A.G. Moltke. Indledte en militær karriere, som allerede som 14-årig bibragte ham grad af kaptajn i Livgarden. Tog derefter på en længere dannelsesrejse i udlandet. Blev ved hjemkomsten ansat i Søetaten, men forlod tjenesten i forbindelse med Struensees magtovertagelse i 1770. Efter Struensees fald fik Moltke en glimrende karriere i statstjenesten sluttende med posten som gehejmestatsminister (medlem af Statsrådet) i 1781. I forbindelse med kronprinsens, den senere Frederik 6.'s, statskup i 1784 blev Moltke afskediget og levede derefter som privatmand på sine godser, indtil han i 1813 atter blev hentet ind i statstjenesten - igen med titel af gehejmestatsminister - og gjorde en betydelig indsats ved saneringen af de offentlige finanser efter statsbankerotten i 1813. Far til premierminister A.W. Moltke.