Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og kammerherre

Født mandag den 24. januar 1785 på Wedellsborg, Husby, Middelfart, Fyn
Død tirsdag den 17. juli 1860 på Wedellsborg, Husby, Middelfart, Fyn

Mini-biografi: Var søn af lensgreve Ludvig Frederik Wedell og var som slægtens andre medlemmer bestemt til at komme i militærtjeneste. Blev allerede som 5årig kornet i Fynske lette Dragoner, tilbragte dog barneårene hjemme. Tog officerseksamen i København, afgik derefter til sit regiment, forblev knyttet hertil i over 50 år. Joachim Wedell-Wedellsborg blev 1803 sekondløjtnant i rytteriet, kom først i 1806 i virkelig tjeneste, blev 1812 premierløjtnant, året efter ritmester og kommandør for Fynske ridende Jægerkorps, lå med korpset i Sønderjylland under Englandskrigene. Forlod militæret 1816 for at bestyre sit gods Sønderskov i Jylland, men blev af pengemangel nødt til, efter et par år, at sælge gård og gods med stort tab. Indtrådte i sit gamle regiment, blev 1825 eskadronchef, året efter major, steg stadig i graderne og var fra 1848 generalmajor og brigadekommandør for 1. kavaleribrigade i Odense. Var chef for kavaleriet i det nørrejyske armékorps, der under Treårskrigen fortrængte oprørene fra Aabenraa, gjorde hermed et godt indtryk på både kongen og krigsminister A.F. Tscherning. 1848 afgav Wedell-Wedellsborg kavaleribrigaden, overtog generalkommandoen på Fyn og kom tilbage til sin kavaleribrigade efter krigen. Fik titel af kammerherre 1843, fik tildelt Storkorset, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af Dannebrog.