Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk retssociolog, retsfilosof og professor

Født torsdag den 19. september 1940 i Hellerup, Gentofte
Død søndag den 20. marts 2016

Mini-biografi: Var søn af en kontorchef, blev 1959 student fra Viborg Katedralskole, 1965 cand.art. i filosofi fra Aarhus Universitet, tog året efter juridisk kandidateksamen og modtog en sølvmedalje for en prisopgave i filosofi. Blev straks efter eksamen ansat som sekretær i Handelsministeriet, havde et toårigt kandidatstipendiat ved Københavns Universitet, blev 1969 amanuensis i jura på Aarhus Universitet, 1973 lektor og i 1989 docent. Jørgen Dalberg-Larsen forsvarede i 1977 sin disputats Retsvidenskaben som Samfundsvidenskab for den juridiske doktorgrad, skrev derudover bl.a. Om Begrebet gældende Ret, Retssociologi. Problemstillinger og Teorier, Retsstaten, Velfærdsstaten og hvad så?, Five Essays on Legal Science, The Welfare State and its Law, Ret, Styring og Selvforvaltning, Lovene og Livet, Rettens Enhed - en illusion? samt Postmodernisme og Ret. Sad som censor ved Odense og Københavns Universitet, blev 1996 udnævnt til professor i retslære og retssociologi. Dalberg-Larsen var medlem af Kontaktudvalg for Tidsskrift for Rettsvitenskap, af bestyrelsen for Nordisk Forening for Retsfilosofí, Redaktionsråd for Tidsskrift for Rättssocioiogi, af styringsgruppe vedrørende Andelsforskning ved Sydjysk Universitetscenter, af redaktionsråd for Jahresschrift für Rechtspolitologie, af bestyrelsen for Juridisk Institut og af bestyrelsen for Center for Rusmiddelforskning. Var næstformand for Juridisk Fagråd og formand for Dansk Forening for Retsfilosofi.