Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk godsejer, officer, politiker og kammerherre

Født torsdag den 20. maj 1802 på Brobygaard, Broby, Fyn
Død lørdag den 22. december 1849 på Birkelse, Ryå, Aaby, Jammerbugt

Mini-biografi: Var søn af en major, kom efter skoletiden selv ind ved militæret, blev 1825 sekondløjtnant à la suite i fodgarden, 1826 kammerjunker og 1832 premierløjtnant. Jørgen Erik Frederik Skeel lod sig 1833 sætte uden for nummer, for at overtage bestyrelsen af sine ejendomme, som faderen ved sin død 1826 havde efterladt i dårlig stand. Moderen havde ved dygtighed og sparsommelighed, prøvet at bringe det hele lidt på fode og det var da lykkedes nogenlunde. Skeel havde ingen erfaring som landmand, men var praktisk og udstyret med en god naturlig forstand, drev stamhuset Birkelse og gjorde sig især positivt bemærket på kvægavlens område. Var en human og fremsynet godsejer, der sørgede godt for sine bønder, var blandt de første i landet til at få hoveriet afløst, gik ind for egalisering af hartkornet og fik 1847 bevilling til at sælge sit bøndergods til arvefæste. Skeel blev 1838 patron for Roskilde Kloster, udnævntes 1839 til kaptajn, 1841 til kammerherre, valgtes samme år af sædegårdsejerne i Aalborg og Viborg Stifter til 1. suppleant til Stænderforsamlingen i Viborg, blev 1847 1. deputeret til samme forsamling, mødte 1848 i Den Grundlovgivende Rigsforsamling ifølge kongelig udnævnelse. Udnævntes til Ridder af Dannebrog. Var far til kammerherre Sophus Skeel.