Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og gehejmestatsminister

Født mandag den 4. februar 1737 på Nordborg Slot, Als
Død søndag den 11. januar 1795 i København

Mini-biografi: Var søn af gehejmeråd Holger Skeel, blev 1755 auskultant i Rentekammeret, kommitteredes 1760. Blev 1762 optaget i frimurerlogen St. Martin, i 1766 udnævnt til stiftamtmand over Bergens Stift og amtmand i Søndre Bergenhus Amt. Var fra 1768 3. deputeret for finanserne og medlem af overskattedirektionen, avancerede 1770 til 2. finansdeputeret, blev medlem af direktionen for Fonden ad usus publicos, af den rådgivende konferens, der beskæftigede sig med finansielle sager og af kommissionen til undersøgelse af bornholmernes misfornøjelse med forskellige skatter. Jørgen Erik Skeel fjernedes 1770 fra sine embeder af Struensee, vendte efter hofrevolutionen 1772 tilbage, deputeredes i Finanskollegiet, blev chef for det danske og norske kammer, igen medlem af overskattedirektionen, direktionen for Fonden ad usus publicos og var en tid tillige direktør for Øresunds Toldkammer. Sad i kommissionerne, som behandlede kongen og dronningens skilsmisse samt de skete forandringer i lovgivningen og administrationen under Struensee. Beskikkedes 1784 til stiftamtmand i Akershus Stift og amtmand i Akershus Amt, blev i 1788 justitiarius i Højesteret, 1789 udnævnt til statsminister og 1. deputeret i Det vestindisk-guineiske Rente- og Generaltoldkammer. Var medlem af finanskommission, kanalkommissionen, kvægsygekommission og den af Ernst Schimmelmanns nedsatte "kommission angående negerhandelens ophævelse". Udnævntes til hofjunker, kammerjunker, gehejmeråd, Hvid Ridder og Elefantridder.