Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer

Født fredag den 22. juli 1927 i København
Død fredag den 1. december 2017

Mini-biografi: Var søn af en ingeniør, blev 1945 student, kom ind ved flåden, blev 1949 søløjtnant, avancerede til kaptajnløjtnant, orlogskaptajn, kommandørkaptajn, kommandør og 1984 til kontreadmiral. Gjorde tjeneste i motortorpedobåde, blev 1951 chef, 1953 divisionschef, gik på Royal Naval Staff College i Greenwich, blev 1957 operationsofficer, 1960 næstkommanderende på kystjageren Huitfeldt, 1963 sektionschef ved Søværnskommandoen, 1966 chef for korvetten Bellona, 1968 sektionschef ved Headquarters Allied Forces Northern Europe i Kolsås, Norge, 1972 sektionschef i Forsvarsstaben, 1975 chef for 1. Fregatdivision og fregatten Peder Skram i NATOs Atlanterhavsstyrke. Jørgen Frits Bork modtog undervisning på U.S. Naval War College, var til 1980 chef for Torpedobådseskadren, derefter for Fregateskadren og for Søværnets Operative Kommando. Var midlertidig viceadmiral, dansk repræsentant i NATOs militærkomité og Militærrådgiver ved den danske repræsentation ved Nordatlantisk råd i Bruxelles. Var formand for bestyrelsen i rederiet Blæsbjerg A/S, Rohde Nielsen A/S, i selskabet Danske Tordenskiolds-Venner, rådsmedlem i Kgl. Danske Geografiske Selskab, formand for bestyrelsen og repræsentantskabet af fonden Peder Skram samt medIem af Advisory Council for Victory Memorial Museum i Belgien. Modtog bl.a. Sveriges Nordstjerneorden, hæderstegnet for god tjeneste ved sø etaten og udnævntes til Kommandør af 1. grad af Dannebrog. Udgav i samarbejde med marinehistoriker Søren Nørby, erindringsbogen Åbent Hav.