Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge

Født fredag den 16. marts 1934 i Lundby, Vordingborg
Død lørdag den 16. februar 2013

Mini-biografi: Var søn af professor Mogens Fog, blev 1952 student, læste en tid psykologi, skiftede til medicin og tog kandidateksamen 1963. Arbejdede herefter på forskellige københavnske sygehuse, virkede et år som kredslæge ved sammenslutningen af sygekasserne i København og Frederiksberg, blev 1973 bedriftslæge ved KTAS og 1974 udnævnt til overlæge i Sundhedsstyrelsens 3.afd. Jørgen Fog var allerede i studietiden involveret i organisatorisk arbejde, var medlem og siden formand for Det Medicinske Studenterråd, medlem af studieordningsreformkommissionen angående lægeuddannelsen i Danmark, medlem af sundhedsstyrelsens specialistnævn, af Den alm. danske Lægeforenings repræsentantskab, formand for foreningens hovedbestyrelse fra 1970, medlem og siden formand for repræsentantskabet for Foreningen af yngre Læger. Var redaktør ved Ugeskrift for Læger og skrev en del artikler hertil om lægevidenskabelige uddannelsesproblemer og epidemiologiske emner. Fog sad i flere udvalg og kommissioner, bl.a. i socialministeriets udvalg vedrørende det lokale samarbejde mellem social- og sundhedsvæsenet, LO's og Dansk Arbejdsgiverforenings udvalg angående bedriftssundhedstjenesten, var vicepræsident i Kræftkomiteen og sad i Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse. Fog arbejdede bl.a. for WHO og Danida, var bl.a. 3 år i Indien som bistandsattache og stod for planlægningen af den primære sundhedstjeneste i 16 landbodistrikter i Indiens centrale og sydlige del. Arbejdede i EF-kommissionen med spørgsmål vedrørende uddannelse.