Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk civilingeniør og direktør

Født lørdag den 22. januar 1881 i København
Død lørdag den 13. juni 1964 i København

Mini-biografi: Var søn af en overtoldinspektør, blev i 1898 student fra Borgerdydsskolen i Helgolandsgade, læste til ingeniør på Københavns Universitet og blev i 1905 cand.polyt. Fik samme år ansættelse ved statsbanerne, modtog 1911 en pris for besvarelse af Den tekniske Forenings prisopgave angående jernbanernes sikringsvæsen og blev forfremmet til ingeniørassistent. Blev i 1915 baneingeniør, var i to år teknisk sekretær i kommissionen angående sikkerhedsforholdene ved statsbanerne, i 5 år medlem af statsbanernes signalreglementsudvalg. Jørgen Falck giftede sig i 1917 med en datter af fabrikant C.M. Hess, udtrådte i 1923 af tjenesten ved statsbanerne for at blive chef for C.M. Hess' Fabrikkers udsalg i København, sad 1931-56 som direktør i A/S C M Hess og var fra 1947 tillige direktør for A/S J.S. Hess & Søn i Middelfart. Var medlem af Akademiet for tekniske Videnskaber, formand for Foreningen for Leverandører af Bygningsstøbegods i København, for københavnske Støbegodsforhandleres Handelsforening, blev siden æresmedlem af begge, var formand for Ryvangs-kvarterets grundejerlaug og for Teknologisk Instituts varmetekniske afdelings forskningsfond. Falck skrev flere videnskabelige artikler samt afhandlinger angående jernbanevæsen og opvarmningsspørgsmål, var medarbejder ved Opfindelsernes Bog, Salmonsens Konversations Leksikon, Raunkjærs Konversationsleksikon og Teknisk Leksikon III. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog. Var gift med billedhuggeren Elise Falck.