Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højesteretsdommer, jurist, lektor og direktør

Født fredag den 15. december 1939 i Holstebro
Død tirsdag den 6. maj 2003

Mini-biografi: Var søn af en mekaniker, blev i 1967 cand.jur. med udmærkelse, fik straks ansættelse ved Juridisk Institut og skulle virke som rådgiver ved Retshjælpen i Aarhus, blev daglig leder af denne i 1973 og året efter udnævnt til professor ved Aarhus Universitet, kun 34 år gammel. Jørgen Nørgaard var enestående som underviser, kunne gøre juraen forståelig og klargøre de sværeste problemstillinger så eleverne mødte gerne fuldtalligt op til forelæsningerne. Nørgaard skrev en del artikler samt lærebøger der stadig anvendes i undervisningen, bl.a. Lærebog i dansk og international køberet, Aftaler og mellemmænd og Lærebog i erstatningsret. Blev i 1992 dommer ved Højesteret og bestred dette embede uden at svigte sine tidligere hverv, påtog sig tillige at være censor og blev medlem af disputats- samt professorbedømmelsesudvalg. Var en efterspurgt foredragsholder, et af de sidste foredrag fandt sted på Det Nordiske Juristmøde i Helsinki i 2002. Nørgaard var blandt meget andet medredaktør af Ugeskriftets litterære afdeling, hovedredaktør på Karnovs Lovsamling, medlem af Konkurrenceankenævnet, formand for Forsikringsrådet og for Det Finansielle Virksomhedsråd, formand for Pressenævnet, direktør for Den Suhrske Stiftelse og varetog alle sine forpligtelser med stor omhu.