Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk skoleforstander og adelsmand

Født torsdag den 11. juni 1607 på Rosenholm Slot, Hornslet, Djursland
Død fredag den 8. januar 1675 i Sorø

Mini-biografi: Tilhørte en af Danmarks fornemste adelsslægter, moderen var Sophie Brahe og faderen Holger Rosenkrantz, der var en af den tids mest lærde mænd: var rigsråd, teolog, pædagog og havde oprettet en skole på godset Rosenholm, hvor sønnen blev undervist. Som 11årig blev Jørgen Rosenkrantz sammen med sin 7årige bror Erik sendt til Sorø Akademi. Det var almindeligt, at adelens sønner tog til udlandet for videreuddannelse, så 20 år gammel tilbragte Jørgen Rosenkrantz et år i England, i henholdsvis Oxford og London og rejste senere til Paris og Orleans. Var således rustet til en karriere som embedsmand og blev i 1623 ansat som sekretær i Danske Kancelli, var fra 1648 rentemester, med til at stifte Det grønlandske Handelskompagni i 1651, fra 1653 hofmester ved Sorø Akademi, lens og amtmand for Børglum Kloster og samtidig forstander for Herlufsholm, fra 1665 tillige forstander for Sorø Akademi. Jørgen Rosenkrantz havde arvet faderens intelligens og kæmpede hårdt for at de to skoler skulle fungere, måtte endda under Svenskekrigene 1658-60 bruge af sine egne midler for at drive dem. Med enevældens indførelse gik Rosenkrantz fallit, det sidste gods Kjeldgård blev solgt i 1668 og familien kom langt ned på lavadelens rangstige.