Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk sekratariatschef

Født onsdag den 18. februar 1931 i Lille Elmue, Hylleholt, Faxe
Død torsdag den 26. januar 2023

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, tog realeksamen i 1947, fik herefter en grundig landbrugsuddannelse, både i praktik, på højskole samt landbrugsskole, blev agronom i 1956 og tog specialeksamen i landbrugsøkonomi i 1959. Sad som sekretær i Tolvmandsforeningerne, var medredaktør af Tolvmandsbladet, redaktør af Landbrugets Radiobrevkasse, fuldmægtig og i årene 1966-96, sekretariatschef i De Danske Landboforeninger. Jørgen Skovbæk sad som medlem af flere udvalg samt kommissioner vedrørende landbrugsøkonomi og landbrugspolitik, nedsat af Landbrugsministeriet, bl.a. EU-udvalget 1973-96, Landbokommissionerne af 1960 og 1984, Krogstrup-udvalget 1969-70, udvalget om fremtidens landbrugspolitik og Bernstein-udvalget. Sad i Undervisningsministeriets Landbrugsskoleråd, Landbrugets LOK-udvalg, bestyrelserne for Landbrugets Dispositionsfond, Kolle Kolle, LEC, Landbohistorisk støttekreds og Agroinvest A/S, var formand for bestyrelsen for Landbrugets Informationskontor, Tune og Koldkærgård Landboskoler samt næstformand for Stengård sogns menighedsråd. Stod i 1971 i spidsen for etableringen af Det faglige Landscenter i Skejby. Skovbæk udgav erindringsbogen Fra lille Elmue til Axelborg samt flere bøger om landbrugets historie, økonomi og politik, herunder Landmænds nødforsyning af København 1945, Landboforeningerne i 200 år - i samspil med den danske samfundsmodel og Regionale forskelle i dagens landbrug i Bygder. Fik tildelt Agronomprisen og Nordiske Bondeorganisationers Kulturpris.