Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, historiker, redaktør og museumsinspektør

Født tirsdag den 28. februar 1928 i København
Død søndag den 30. april 1995 i Gistrup, Aalborg

Mini-biografi: Var søn af en overlærer, blev 1947 matematisk student fra Frederiksborg Gymnasium og modtog 1950 accessit for en prisopgave ved København Universitet. Blev 1955 cand.mag. med historie som hovedfag og geografi som bifag, var siden på studieophold i Sverige, Tyskland og England. Jørgen Slettebo havde været vikar ved Tromsø Museum og blev 1955 ansat som museumsinspektør ved Museet på Sønderborg Slot, varetog med hjælp fra hustruen stillingen til 1993 og var tillige drivende kraft i det lokalhistoriske arbejde. Underviste i handelshistorie på Sønderborg Handelshøjskole, var sekretær i Historisk Samfund for Als og Sundeved, redaktør af Fra Als og Sundeved, medlem af boligministeriets udvalg vedrørende Sønderborg Slot, af Statens Museumsnævn, Dybbøludvalget og Alsingergildet. Sad i redaktionen af Fortid og Nutid samt Arv og Eje, var amtsformand for Dansk Naturfredningsforening, næstformand i Dansk Historisk Fællesforening, i dansk ICOM, formand for Bedre Bymiljø i Sønderborg og kirkeværge ved Sct. Marie Kirke. Slettebo skrev adskillige tidsskriftartikler, holdt foredrag og blev landskendt som deltager i de historiske udsendelser: Hvad er det? Udgav bl.a. Præstegårde, Renaissance-hoveder, Sønderborg Slot, historie og restaurering, C W Eckersberg samt Sønderjylland og Yngre stenalder på øerne syd for Fyn. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og af Norges St. Olavs orden.