Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk officer

Født tirsdag den 15. februar 1938 i København
Død tirsdag den 22. december 2020

Mini-biografi: Var søn af en premierløjtnant, blev i 1958 student fra Efterslægtselskabets Skole, kom derefter ind ved militæret og gik på Hærens Officersskole i årene 1960-63. Jørgen Sverker Nilsson blev premierløjtnant og gjorde tjeneste ved Den Kongelige Livgarde til 1968, var ved Forsvarsministeriet 1968-70, gennemførte 1970-72 et Generalstabskursus. Blev udnævnt til major i 1973 og var 1977-78 udsendt til tjeneste ved FN's fredsbevarende styrke pâ Cypern. Blev ved hjemkomsten kompagnichef ved Livgarden og underviste 1979-82 i taktik på Hærens Officersskole, blev i 1981 oberstløjtnant, var 1982-84 bataljonschef ved Livgarden, 1984-88 sektionschef i Forsvarsstaben og var fra 1988 oberst samt chef for 1. sjællandske brigade. Nilsson blev i 1990 hærens tjenestegrensinspektør for kamptjeneste, 1991 afdelingschef ved Hærens operative kommando og chef for forsvarets center for lederskab, var 1993-98 generalmajor samt chef for Hjemmeværnet. Varetog efter sin afgang fra hæren i 1998, stillingen som programchef ved Center for Ledelse, tidligere Dansk Management Forum, til 2003 og var formand i Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste. Modtog Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren, Hjemmeværnets Fortjensttegn samt flere udenlandske ordener. Blev udnævnt til Kommandør af 1. grad af Dannebrog.

Hørsholm Kirkegård 2021
© www.gravsted.dk (foto:jky)