Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født tirsdag den 15. februar 1938 i København
Død tirsdag den 22. december 2020

Mini-biografi: Var søn af en premierløjtnant, blev i 1958 student fra Efterslægtselskabets Skole, kom derefter ind ved militæret og gik på Hærens Officersskole i årene 1960-63. Jørgen Sverker Nilsson blev premierløjtnant og gjorde tjeneste ved Den Kongelige Livgarde til 1968, var ved Forsvarsministeriet 1968-70, gennemførte 1970-72 et Generalstabskursus. Blev udnævnt til major i 1973 og var 1977-78 udsendt til tjeneste ved FN's fredsbevarende styrke pâ Cypern. Blev ved hjemkomsten kompagnichef ved Livgarden og underviste 1979-82 i taktik på Hærens Officersskole, blev i 1981 oberstløjtnant, var 1982-84 bataljonschef ved Livgarden, 1984-88 sektionschef i Forsvarsstaben og var fra 1988 oberst samt chef for 1. sjællandske brigade. Nilsson blev i 1990 hærens tjenestegrensinspektør for kamptjeneste, 1991 afdelingschef ved Hærens operative kommando og chef for forsvarets center for lederskab, var 1993-98 generalmajor samt chef for Hjemmeværnet. Varetog efter sin afgang fra hæren i 1998, stillingen som programchef ved Center for Ledelse, tidligere Dansk Management Forum, til 2003 og var formand i Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste. Modtog Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren, Hjemmeværnets Fortjensttegn samt flere udenlandske ordener. Blev udnævnt til Kommandør af 1. grad af Dannebrog.