Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overfartsleder, krigsråd og opsynsmand

Født søndag den 17. februar 1799 i Nyborg
Død fredag den 18. maj 1888 i Korsør

Mini-biografi: Var søn af overfartslederen på Storebæltsoverfarten, tog efter skoletiden til søs og bestod 1821 styrmandseksamen. Blev derefter ansat på Storebæltsoverfarten og ledede et par gange forstærkningsarbejdet på Sprogø. Jørgen Dyrhauges arbejde var så vellykket, at det blev bemærket i Postetaten, der stod for al post- og isbådssejlads i Danmark. Dyrhauge blev 1829 ansat som bæltpostskipper på dampskibet Mercurius og skulle tillige forpagte skibets restaurant, som gav en god fortjeneste. Pengene blev brugt på aktier og obligationer, disse spekulationer samt giftermål med en velhavende murermesterdatter lagde grunden til en anselig formue. 1844 blev Dyrhauge udnævnt til opsynsmand ved post- og færgetransporten, blev leder af al postsejlads i Danmark og kunne kalde sig ekspeditør for de kongelige postskibe. Var med ved nedlæggelsen af det første søkabel under Storebælt og ved indførelse af nye og større skibstyper, da jernbanens gennemførelse fra København til Korsør forøgede rejse-, gods- og persontrafikken til søs. Fik opkaldt en vej i Korsør efter sig og blev udnævnt til krigsråd og til Ridder af Dannebrog. Ægteparret Dyrhauge var barnløse og testamenterede deres formue til en legatbolig og et fond. Formuen er opbrugt, men legatboligen Dyrhauges og Hustrus Minde findes stadig på Skovvej i Korsør og drives af kommunen.