Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, kunsthistoriker og kammerherre

Født lørdag den 29. november 1924 på Linholdt, Skamstrup, Mørkøv, Holbæk
Død tirsdag den 20. oktober 2020

Mini-biografi: Var søn af hofjægermester K.F.S. Ahlefeldt-Laurvig, tog i 1943 realeksamen fra Stenhus Kostskole og blev student i 1948. Fik en uddannelse inden for land- og skovbrug, i både ind- og udland og blev i 1953 agronom. Var dog mere interesseret i arkæologi, opsøgte en konservator på Nationalmuseet, blev sendt til en skov i Nordsjælland for at grave efter keramik og komme tilbage med resultatet. Jørgen William Ahlefeldt-Laurvig viste sig at have evner, gravede ting frem i københavnsområdet samt i et voldsted ved Næstved og kunne selv analysere fundene. Blev ansat som medarbejder på Københavns Bymuseum og var 1963-79 museumsinspektør. Skrev adskillige artikler og bøger om keramik, fajance samt porcelæn og var medarbejder ved Weilbachs Kunstnerleksikon. Ahlefeldt-Laurvig blev tildelt adskillige tillidshverv, var bl.a. formand for Den Ahlefeldtske Families Sammenslutning, for Holbæk Amts Historiske Selskab, Holbæk Amts Historiske Samfund, medlem af repræsentantskabet for Den Danske Banks Holbæk-afdeling, af bestyrelsen for Danmarks Adelsforbund, for Næstved Museum, Brøstes Samling, Ole Haslunds Kunstnerfond samt Den Plessenske Selsø Fond, var præsident for Våbenhistorisk Selskab og Holbæk Amts Økonomiske Selskab. Var æresmedlem af Våbenhistorisk Selskab, blev udnævnt til kammerherre, modtog R.E. Olds Legat, Den Hielmstierne -Rosencroneske legat, Carlsbergfondets Rejselegat samt et legat fra Ole Haslunds Kunstnerfond.