Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højesteretsdommer, godsejer og etatsråd

Født tirsdag den 12. november 1748 i København
Død onsdag den 29. maj 1799 på Aastrup Kloster (tidl. herregård), Soderup, Tølløse

Mini-biografi: Var søn af konferensråd Caspar Christopher Bartholin, blev 1764 student, privat dimitteret i Roskilde, læste jura og tog kandidateksamen 1766, blev samme år ansat som sekretær i Danske Kancelli. Johan Bartholin-Eichel blev 1771 assessor i Hof- og Stadsretten, aflagde 1773 prøve for at blive assessor i Højesteret, klarede sig og fik embedet. Udnævntes 1774 til justitsråd, 1779 til etatsråd og fratrådte 1782 assessorembedet. Bartholin-Eichel blev 1786 medlem af den store Landbokommission og overtog 1755 Stamhuset Aastrup, som moderen havde arvet 1743 efter sin far. Bartholin-Eichels morfar havde købt Aastrup i 1736 og fik indrettet et hospital på Soderup kirkegård, for de af godsets folk, der var blevet gamle eller syge. Dattersønnen var lige så god ved sine bønder og fik hurtigt hoveriet afskaffet og erstattet af nogle faste, ikke alt for tyngende ydelser, ved sin overtagelse af godset. Ved Bartholin-Eichels død gik godset videre til en søn med samme navn, som siden fik kongelig tilladelse til at sælge stamhuset.