Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk brigadechef

Født onsdag den 30. maj 1917 i Helsingør
Død onsdag den 29. februar 1984

Mini-biografi: Var søn af en kaptajn, kom efter skoletiden ind ved militæret blev 1939 sekondløjtnant, 1943 premierløjtnant af infanteriet. Var under 2. verdenskrig kolonneassistent ved Statens civile Luftværn og gjorde efter krigen tjeneste i Dansk Røde Kors og International Tuberculosis Campaign, der var iværksat af De Forenede Nationers Internationale Børnefond og tre skandinaviske frivillige organisationer. Johan Cornelius Krieger blev 1951 sektionsleder i CF-korpset ved Nordsjællandske CF-kolonne, 1953 næstkommanderende ved Civilforsvarsstyrelsens hjælpekommando til Holland, i anledning af stormflodkatastrofen. Var 1954 på Senior Officers kursus på Civil Defense Staff College i England, udnævntes 1956 til chef for transportkommandoet ved transport af hjælpesygehus til Ungarn og blev samme år sektionschef ved Civilforsvarsstyrelsen. Krieger rejste 1958 til Paris for at studere byens brandvæsen, blev 1964 kolonnechef og chef for CF-korpsets befalingsmandsskole, var et år på NATO Defence College i Paris og blev 1965 brigadechef og chef for Civilforsvarsstyrelsens 6. kontor. Virkede gennem 4 år tillige som brandinspektør ved Frederiksberg Brandvæsen. Krieger var Ridder af Dannebrog og modtog Civilforsvars-Forbundets Hæderstegn, Dansk Røde Kors' Hæderstegn samt hæderstegn fra Røde Kors i Østrig og Holland.

Holmens Kirkegård, København 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)