Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk officer og kammerherre

Født lørdag den 23. september 1769 i Güstrow, Mecklenburg, Tyskland
Død mandag den 23. august 1841 i København

Mini-biografi: Familien var af gammel mecklenburgsk adel, faderen havde været stabskaptajn i hannoveransk tjeneste, men flyttede ved sin pensionering til hertugdømmet Mecklenburg-Güstrow, hvor slægten kom fra. Sønnen valgte ligesom sin far - samt flertallet af stabskaptajnens i alt ni sønner - en militær karriere. Johann Hartwig Detlev indtrådte i 1784 i Holstenske Infanteriregiment, som havde garnison i fæstningen Rendsborg. Regimentet var tysk, men ikke desto mindre en del af den danske hær, da den danske konge var hertug af Holsten. Zepelin blev i 1788 forflyttet til København for at færdiggøre sin officersuddannelse ved Landkadetakademiet. Udnævntes allerede året efter til sekondløjtnant og i 1794 til premierløjtnant. Gjorde sig heldigt bemærket under den engelske belejring af København 1807. Udnævntes i 1809 til major, i 1826 til oberst og i 1840 til generalmajor. Var i hele sin tid i København tilknyttet Den kgl. Livgarde til Fods, fra 1828 som Livgardens chef. I 1836 udnævnt til ceremonimester ved Ordenskapitlet. Kammerherre, Storkorsridder af Dannebrogordenen og Dannebrogsmand. En bror ændrede sit navn til Zeppelin og blev stamfader til den kendte luftskibskonstruktør Ferdinand von Zeppelin.