Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rektor og professor

Født lørdag den 7. september 1743 i Aalborg
Død fredag den 26. januar 1816 i Roskilde

Mini-biografi: Var søn af en kobbersmed, blev 1762 student, studerede derefter på Københavns Universitet og måtte af økonomiske grunde vende hjem, men fortsatte studierne. Tog 1768 igen til København, fik kommunitetsstipendiet og disputerede 1773 for magistergraden. Blev ved arveprinsens indflydelse alumnus på Borchs kollegium og dekan ved kommunitetet, holdt med kgl. understøttelse teologiske forelæsninger på universitetet. Var imod den ortodoks-lutherske, skolastiske dogmatik, sluttede sig mere til Erik Pontoppidan og J.A. Cramer. Johan Henrik Tauber blev 1773 udnævnt til rektor i Horsens, 1781 forflyttet til Odense Katedralskole, blev professor i filologi ved gymnasiet og 1787 rektor i Roskilde. Forsøgte at højne disciplenes sociale position ved at afskaffe nedarvede skikke og skabe et tillidsfuldt forhold så undervisningen blev præget af arbejdsglæde. Fremlagde sin metode i talrige skoleskrifter på latin og dansk, forslog andre reformer og skrev Brøstfældighederne i det lærde Skolevæsen samt Nogle uforgribelige Tanker om den nærværende Gjæring i Undervisningsfaget. Ønskede udenadslæren afskaffet, kæmpede for indførelse af faglærere, forkortelse af den daglige læsetid og for uddannelse gennem legemsøvelser. Tauber blev 1790 dr.theol. honoris causa, samlede materiale til et leksikon over nytestamentligt græsk og skrev på latin, en fuldstændig kommentar til Det nye testamente. Taubers store bibliotek danner grundstammen i Roskilde stiftsbibliotek.