Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, historiker, lands- og rigsarkivar

Født lørdag den 12. december 1908 i Vejle
Død onsdag den 2. maj 1979 i Gentofte

Mini-biografi: Blev student 1926 og cand.mag. i historie og engelsk 1932. 1935 ansattes Johan Hvidtfeldt som arkivar ved det netop opførte landsarkiv i Åbenrå. Blev ved studiet af de mange vidnesbyrd her om danskhedens kamp grebet af dyb interesse for grænselandets historie og gjorde den til genstand for et af sine specialer, ligesom han var medredaktør af Sønderjyske Årbøger 1941-66. Udnævntes 1945 til landsarkivar for Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg og 1963 udnævnt til Rigsarkivar for Rigsarkivet, som ligger i København. Forestod her gennemførelsen af den bygningsudvidelse, som med mellemrum havde været på dagsordenen siden århundredskiftet. Hvidtfeldt kom til at præge nybygningen ved sin stærke vægtlægning på sikkerhedssystemet. Udnyttede tidens gunstige finansielle konjunkturer til, efter forskningsbibliotekernes forbillede, at skabe en stab af fagligt uddannede mellemteknikere, arkivsekretærer, som er et af de blivende, værdifulde resultater af hans virksomhed. Et hovedresultat af Hvidtfeldts virksomhed er den nu klassiske Håndbog for danske lokalhistorikere (1950) og serien af historiske hjælpemidler i en halv snes bind. Udpegedes i 1961, sammen med dr. Jørgen Hæstrup, til videnskabelig leder af projektet om besættelsestidens historie. Hvidtfeldt var den danske rigsarkivar, som har haft den bredeste og mest utvungne kontakt med den folkelige historikerverden.