Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overpræsident og kammerherre

Født fredag den 10. april 1885 i København
Død torsdag den 6. december 1945 i København

Mini-biografi: Søn af en overretssagfører, blev student fra Metropolitanskolen i 1902 og tog juridisk embedseksamen 1907. Efter nogle års ansættelse i et privat sagførerfirma, hvor Bülow opnåede bestalling som overretssagfører, påbegyndtes et karriereforløb i statens tjeneste. Fra 1909 ansat i Indenrigsministeriet, steg her i graderne fra assistent til kontorchef. Skiftede i 1924 til Socialministeriet og udnævntes her til departementschef året efter. Efter en kort periode som departementschef i Ministeriet for Sundhed, sluttede Bülow sin karriere som overpræsident i København. Evnerne som administrator medførte, at Bülow i årenes løb blev betroet et stort antal tillidshverv, hvoraf skal nævnes: Stedfortrædende forligsmand 1922-26, formand for forligsinstitutionen 1926-30, medlem af Nationalbankens repræsentantskab fra 1928, formand for repræsentantskabet for Ensomme gamles Værn fra 1931 samt formand for Dansk Røde Kors fra 1932. Var desuden medlem af direktionen for det Classenske Fideikommis fra 1933, rådgiver ved den internationale finanskonference i Genova 1922 og dansk delegeret ved internationale arbejdskonferencer i Genève 1922, 1925 samt 1927. Udnævnt til kammerherre 1931, benådet med Fortjenstmedaljen i Guld 1931 samt med Kommandørkorset af Dannebrogordenen i 1933.