Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk officer

Født tirsdag den 1. august 1826 i Vejle
Død lørdag den 20. oktober 1906 i København

Mini-biografi: Var søn af en svensk-norsk vicekonsul, blev student 1846, kom på Den kongelige militære Højskole som sekondløjtnant à la suite i artilleriet, gjorde under Treårskrigen tjeneste ved de faste batterier på Als og ved Tøjetaten, udnævntes 1850 til premierløjtnant. Kom 1853 til 1. artilleriregiment, blev 1856 kaptajn af 2. klasse og suppleantlærer i artilleri og broslagning ved Den kongelige militære Højskole. Johan Linnemann var under 2. Slesvigske Krig ansat ved Københavns Søbefæstning, blev 1865 konstruktør ved artilleriet og opgav sin lærervirksomhed. Var 1869 i Frankrig og så den franske marines bagladekanoner, konstruerede derefter en riflet 11 tommers forladekanon, siden en 11 tommers bagladekanon. Linnemann var Batterichef ved 1. artilleriregiment, fik titel af oberst, blev stabschef ved artilleriet, udnævntes til chef for 1. artilleriregiment og sendtes til Rusland for at overvære manøvrerne ved Krasnoje Selo. 1889 blev Linnemann generalmajor af artilleriet og generalinspektør for søartilleriet og måtte på forskellige tjenesterejser til bl.a. Frankrig og Essen. Fik indført røgsvagt krudt, anskaffede nyt skyts samt lysmateriel til land- og søbefæstningen, indrettede et kanonværksted. Linnemann var medlem af adskillige kommissioner, heri blandt den der foreslog anskaffelse af feltartillerimateriellet. Modtog Storkorset af Dannebrog, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad.

Garnisons Kirkegård, København (gravsted nedlagt/findes ikke)
© www.gravsted.dk (foto:hs)