Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Norsk jurist, forfatter og professor

Født lørdag den 7. september 1912 i Innvik, Stryn, Norge
Død torsdag den 3. juli 2003 i Oslo, Norge (tidl. Christiania/Kristiania)

Mini-biografi: Var søn af en præst, blev i 1929 student, læste jura og tog 1935 embedseksamen i Oslo, blev efter studieophold i Tyskland, Frankrig, England og Sverige, ansat som hjælpelærer ved Det juridiske fakultet i Oslo. Indstilledes 1940 som docent ved fakultetet, 1942 som professor, men blev nægtet begge stillinger af nazisterne. Tog i 1943 den juridiske doktorgrad på afhandlingen Straffbar unnlatelse, blev samme år arresteret af tyskerne. Johannes Andenæs blev løsladt julen 1944 og udnævntes 1945 til professor i retsvidenskab. Var nogle år rektor ved Oslo Universitet, ved retsopgøret sommeren 1945 konsulent for rigsadvokaten og flere gange konstitueret dommer i Højesteret. Andenæs var formand i straffelov-rådet, i komitëen til revision af straffeproceslovgivningen og medlem af forvaltningskomiteen, formand i Nordisk Kriminologisk Samarbejdsråd, i Norsk Kriminalistforening, medlem af Det Norske Videnskabs-Akademi, æresdoktor ved universiteterne i København og Uppsala og medlem af Finlands Akademi. Udnævntes til kommandør med stjerne af St. Olavs Orden, modtog Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning, historisk-filosofisk klasse. Udgav bl.a. Det vanskelige oppgjøret, Statsforfatninge i Norge, Grunnlov og rettssikkerhet, Alminnelig strafferett, Formuesforbrytelsene, Straffeprosessen i første instans og Norsk straffeprosess I-II. Var bror til Erling Rye Andenæs.