Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk blindepædagog, konferensråd og forstander

Født tirsdag den 14. juli 1829 i København
Død søndag den 22. marts 1908 i København

Mini-biografi: Var søn af en justitsråd, sønnesøn af D.G. Moldenhawer, blev 1847 student, studerede filologi og ønskede at arbejde med sindssyge. Johannes Moldenhawer tog på studierejse, udgav derefter Besøg i nogle Idiotanstalter paa en Rejse i Tyskland og Schweiz i Sommeren 1854 og Om Blindeinstituttet i Lausanne. Modtog offentlig understøttelse til besøg på blinde- og åndssvageanstalter over det meste af Europa. Blev 1858 udnævnt til forstander og førstelærer ved det nyoprettede Blindeinstitut på Kastelsvej. Ofrede sig helt for sin gerning, tog 1862 initiativ til stiftelsen af Foreningen til fremme af blindes selvvirksomhed og fik oprettet en forskole for blinde børn på Refsnæs ved Kalundborg. Skrev adskillige artikler om blindesagen i diverse tidsskrifter, udgav bl.a. "Fremstilling af Blindeforholdene i Danmark, støttet paa statistiske Data", "Meddelelser om Blindeforholdene i andre Lande", "Det kongelige Blindeinstituts Historie" samt "Meddelelser om Blindesagens Begyndelse og dens Udvikling i Danmark". Udgav sammen med Johan Keller Nordisk Tidsskrift for Blinde-, Døvstumme- og Idiotskolen, var fagredaktør af Nyt Tidsskrift for Abnormvæsenet. Deltog i blindelærerkongresser i Europa, var sammen med forstander Rasmus Malling-Hansen fra Døvstummeinstituttet, til nordisk skolemøde for specialundervisning i Stockholm. Moldenhawer blev udnævnt til konferensråd, Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af 2. grad.