Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk overlæge

Født søndag den 12. februar 1922 i København
Død mandag den 18. februar 2013

Mini-biografi: Var søn af professor Holger Mosbech, blev 1940 student fra Metropolitanskolen og tog medicinsk eksamen 1948. Var en tid assistent ved Københavns Universitets Arvebiologiske Institut, forsvarede 1953 disputatsen Heredity in Pernicious Anemia for doktorgraden. Johannes Mosbech blev året efter reservelæge ved Københavns Amts Sygehus i Gentofte, skiftede 1957 til Frederiksberg Hospital, fik 1958 anerkendelse som specialist i intern medicin, mave-, tarm- og blodsygdomme, virkede herefter som overlæge på medicinsk afdeling på Amtssygehuset Skt. Elisabeth på Amager til 1988, fungerede 1979-80 tillige som overlæge ved Amtssygehuset i Gentofte. Mosbech var tilknyttet Sundhedsstyrelsens medicinalstatistiske afdeling og var ofte konsulent for WHO vedrørende epidemiologiske og medicinalstatistiske emner. Var sundhedsstyrelsens repræsentant i Nordisk Medicinalstatistisk Komité i årene 1966-94, medvirkede ved de danske oversættelser af WHO's sygdomsklassifikationer, var medarbejder ved evaluering af Landspatientregistret, lægekonsulent i Københavns Amts Pensions- og Revalideringsnævn og i adskillige år censor i intern medicin ved Københavns Universitet. Var tillige medlem af EEC Working Group on Epidemiology, præsident ved International Epidemiological Association, var vicepræsident 1987-90 og blev 1993 æresmedlem. Var medlem af bestyrelsen for Medicinsk-Historisk Museums Venner fra 1991, Honorary Fellow af Royal Society of Medicine, Faculty of Public Health 1996. Mosbech var Ridder af Dannebrog og blev 1962 tildelt Alfred Benzon-Prisen.