Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk direktør

Født fredag den 19. august 1938 i Haslund, Randers
Død fredag den 7. september 2007

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, tog i 1954 præliminæreksamen, fik en toårig praktisk uddannelse ved landbruget, var 1957-58 både elev og lærer på Idrætshøjskolen i Sønderborg. Gjorde herefter militærtjeneste, blev løjtnant i 1959 og premierløjtnant i 1963. Var i 1960 elev på Kalø Landboskole og blev 1964 cand.agro. Fik samme år ansættelse som sekretær i Landbrugsraadet, blev 1966 fuldmægtig i Dansk Landbrugs Realkreditfond, 1971 kontorchef og i 1978 udnævnt til direktør. Virkede fra 1983 som administrerende direktør og fik da fondens monopol på at yde realkreditlån til landbrug samt gartnerier ophørte i 1998, sørget for en selskabsomdannelse, som sikrede den fortsatte udlånsvirksomhed i samarbejde med lokale og regionale pengeinstitutter. Johannes Fløystrup sad som medlem af følgende udvalg under Landbrugsministeriet, udvalget vedrørende en fremtidig landbrugspolitik, udvalget vedrørende alternative ejerformer, udvalget vedrørende landbrugets finansieringsforhold medvidere, udvalget vedrørende landbrugets økonomiske vilkår og udvikling samt Bernstein-Udvalget. Var medlem af Statens Jordbrugsøkonomiske Udvalg, Realkreditrådets repræsentantskab og bestyrelse, af bestyrelsen for Værdipapircentralen og af Centralkomitéen i Confédération Internationale du Credit Agricole (CICA), sad fra 1991 som vicepræsident for samme. Fløystrup skrev for EF-Kommissionen, Dansk Landbrugs Kreditforhold og Faktorer, der øver indflydelse på ejerforhold, forpagtningsforhold, mobilitet samt anvendelse af landbrugsjord i Danmark. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.