Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter og smed

Født onsdag den 18. august 1841 i Hyllested, Ebeltoft
Død lørdag den 19. maj 1923 i Høve, Sorø

Mini-biografi: Var søn af en smed, havde tidligt stor lyst til at læse, startede med Saxo og B.S. Ingemann. Var med sin lærer i København, så sørgespillet Axel og Valborg på Det kongelige Teater, læste derefter Adam Oehlenschläger. Præst og lærer anbefalede en boglig uddannelse, men Johannes Vedel kom i lære i faderens smedje. Aftjente sin værnepligten som marinesoldat i København, gik om søndagen til Vartov og hørte Grundtvig, besøgte Christen Kolds højskole i Dalum, Ernst Trier i Vallekilde og Ludvig Schrøder i Askov. Var ven af Holger Begtrup på Fredensborg højskole, søgte selv forgæves stillingen som forstander for Flakkebjerg opdragelsesanstalt. Vedel overvejede at blive missionær, opgav tanken og overtog i stedet en smedje i Høve 1869. "Smeden fra Høve" åbnede en lille håndværkerskole, der dog ikke fik stor tilslutning, blev formand for grundlovsværneforeningen i Skælskørkredsen og deltog ivrigt i 1880'ernes politiske bevægelse. Var medindbyder og taler ved protestmødet i Lejre 1883, iværksatte grundlovsmøderne i Halkevad Mindelund ved Flakkebjerg og var med ved dannelsen af Høve Valgmenighed, senere frimenigheden. Vedel granskede i Grundtvigs salmedigtning, samlede sine studier i Efterhøst af Grundtvigs Salmesang, skrev artikler til Højskolebladet og Sorø Amtstidende og udgav 1910-11 sine erindringer i to bind: Fra mine Minders Verden.