Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk slotsforvalter og ritmester

Født mandag den 1. december 1890 i Aarhus
Død torsdag den 3. december 1959 i Hillerød

Mini-biografi: Var søn af en oberstløjtnant, blev 1908 student fra Metropolitanskolen, kom derefter ind ved militæret og blev udnævnt til premierløjtnant 1911. Underviste fra 1919 på Hærens Rideskole, blev ritmester 1920 og var i årene 1921-23 chef for rytterstyrken i Tønder. Johannes Wolf blev 1926 eskadronchef, var leder af Hærens Rideskole 1932-38 og derefter skoleofficer ved Hærens Officersskole til 1942. Var i 4 år inspektør ved Dansk Tarifforening, blev 1943 sekretær i Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme og samme år udnævnt til slotsforvalter på Fredensborg Slot, varetog dette embede resten af sit liv. Wolf sad som bestyrelsesmedlem eller formand i flere forskellige rideklubber, var næstformand i Dansk Ride Forbund, deltog selv som aktiv rytter ved konkurrencer og væddeløb, var medlem af bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark og for foreningen Nordens lokalafdeling. Skrev 1939 Den militære Ride instruktion og i samarbejde med ritmester J. Rantzau, den hippologiske bog Er du Kusk, saa husk. Wolf modtog 1936 Dansk Idrætsforbunds ærestegn, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, til Dannebrogsmand, fik overrakt Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren samt Den Islandske Falkeorden. Var gift med Lise Wolf, der tjente som hofdame hos dronning Ingrid.