Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter, historiker og professor

Født mandag den 6. april 1896 i Birkerød
Død lørdag den 10. september 1938 i København

Mini-biografi: Var søn af forstander Joh. Plesner, tog mellemskoleeksamen 1912, kom på teknisk skole og blev optaget på Kunstakademiet. Opgav efter nogle år, drømmen om at blive kunstmaler, meldte sig i stedet ind på Lang og Hjorts kursus og blev student 1920. Johan Plesner var stadig optaget af kunst og kunsthistorie, var i to år sekretær hos J.F. Willumsen og virkede som bibliotekar ved kunstindustrimuseet. Tog 1927 magisterkonferens i historie, modtog et Rockefeller-stipendium og studerede de næste 3 år i Firenze. Blev inspireret til at studere florentinsk bykultur og skrev 1934 disputatsen L'émigration de la campagne à la ville libre de Florence au XIIIe siècle. Plesner blev 1934 docent ved Aarhus Universitet, fik tre år efter titel af professor. Skrev ud over sin disputats et par kunsthistoriske afhandlinger, en afhandling i Sønderjydske Aarbøger 1925 om "Partidannelsen i de slesvigske Provincialstænder i tiden mellem de to dansk-tyske Krige", en større redegørelse i Acta Jutlandica X, 1 1938 for "Arno-dalens opdyrkning" og "Firenzes administrative forhold", Una rivoluzione stradale del Dugento samt studier i dansk og nordtysk Teglstensarkitektur i Scandia IX 1935. Studerede sine sidste år Lübecks indflydelse i Danmark på et kunst- og arkitekturhistorisk grundlag. Far til arkitekten James Ulrik Plesner.