Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk apoteker, officer og sangbogsforfatter

Født tirsdag den 28. februar 1837 i Ringkøbing
Død torsdag den 1. april 1875 i Otterup, Fyn

Mini-biografi: Var søn af en stiftsfysikus, kom efter konfirmationen i lære på byens apotek. Tog i 1855 medhjælpereksamen, rejste derefter til København, studerede på universitetet samt polyteknisk læreanstalt, blev 1857 cand.pharm. med førstekarakter. Johan Speyer fik ansættelse på Ringe Apotek på Fyn, blev 1863 indkaldt til militærtjeneste, deltog 1964 i forsvaret af Dannevirke som korporal, udviste stort mod og blev udnævnt til løjtnant. Vendte tilbage til apoteket, var 1865 medstifter af Svendborg Amtsskytteforening, blev kredsforstander for 6. skyttekreds, siden forstander for Ringe skyttekreds. Speyer holdt møder samt fester, hvortil der blev fremstillet en skyttesangbog på 276 sider, den solgtes over hele landet, nogle år efter udgav Speyer en ny og blev 1866 valgt til tilsynsmand i Svendborg amts skytteforening. Var 1869 sekondløjtnant ved 25. bataljon i Nyborg, fik 1871 bevilling som apoteker i Otterup og udgav året efter endnu en skyttesangbog. Blev gift 10. oktober 1872 og åbnede det nye apotek 16 dage efter brylluppet. Speyer opnåede i sommeren 1873 at blive far til en lille dreng, men døde i foråret 1875, kun 38 år gammel, sønnen døde fem år efter. Hustruen oprettede kort før sin død, et mindelegat til fordel for trængende og værdige enker eller faderløse i Otterup sogn.