Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født tirsdag den 5. oktober 1937 i København
Død fredag den 6. juli 2018

Mini-biografi: Var søn af en blikkenslagermester, blev i 1957 student fra Vestre Borgerdydskole, kom derefter ind ved militæret, blev i 1965 premierløjtnant og i 1970 udnævnt til kaptajn. John Erling Andersen gjorde tjeneste ved Danske Livregiment, gik et år på Befalingsmandsskolens teknikerlinje, var 1972-74 på generalstabskursus, fik 1975 titel af major, var 1974-78 tilknyttet forsvarsstaben og var 1978-79 eskadronchef ved Danske Livregiment. Underviste i militær- og krigshistorie ved Hærens Officersskole i årene 1980-85, blev oberstløjtnant i 1984 og 1986 bataljonschef ved Danske Livregiment. Opholdt sig i 1987 på NATO Defense College i Rom, var derefter til 1990 leder af Forsvarsakademiets forsvarskursus. Blev i 1991 oberst, leder af faggruppe Statskundskab og Strategi, var til 1997 afdelingschef ved forsvarets efterretningstjeneste og forlod derefter hæren. Sad som formand for Det Militære Læseselskab Rendsborg fra 1999, var medlem af Dansk Militærhistorisk Kommission og 1980-86 redaktør af Krigshistorisk Tidsskrift. Blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog og modtog Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren.