Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk embedsmand, boghandler, etatsråd og legatstifter

Født søndag den 26. januar 1806 i København
Død lørdag den 14. februar 1891 i København

Mini-biografi: Var søn af en jødisk købmand, der indvandrede til Danmark og åbnede boghandel i indre København, blev 1922 student, læste jura og tog kandidateksamen 1827. Fik derefter ansættelse i danske Kancelli, blev 1834 kancellist, udnævntes 1841 til fuldmægtig og blev samme år kontorchef i Brandforsikringskontoret, fik svækket syn og tog 1859 afsked med titel af etatsråd. Joseph Soldenfeldt havde sammen med sin bror, F.V. Soldenfeldt, arvet faderens boghandel og forlag, hjalp efter pensioneringen sin bror i forretningen. Brødrene giftede sig aldrig og levede sparsommeligt hele livet i samme hus, hvor de var født. De blev med tiden meget velhavende, men brugte gerne penge på forskellige former for velgørenhed. Hver fredag blev der uddelt almisser til værdigt trængende fra deres hjem og de indstiftede flere legater. Brødrene efterlod en samlet formue på 1,75 millioner kr., som var testamenteret til en stiftelse for aldrende lærerinder, husjomfruer, syjomfruer og andre kvinder i lignende stillinger med bopæl i København. Soldenfeldts Stiftelse blev opført mellem Sortedamsdosseringen og Ryesgade på Østerbro i København, indviet 1894 og her findes buster af begge brødre. F.V. Soldenfeldts forlag blev 1882 solgt ved auktion.