Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge og institutionsgrundlægger

Født fredag den 5. september 1794 i Aalborg
Død lørdag den 1. december 1855 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en rådmand, blev 1819 student og tog 1824 medicinsk embedseksamen. Virkede som epidemilæge under en dysenteriepidemi, samlede materiale til doktordisputatsen De rationibus causalibus dysenteriae epidemicae, forsvarede den 1828 i Kiel for en doktorgrad. Jens Rasmussen Hübertz var praktiserende læge i Ærøskøbing og Aarhus, blev 1838 udnævnt til læge ved hospitalet og fattigvæsenet i Aalborg og fik interesse for dårevæsenet. Tog på statsunderstøttet studierejse til Tyskland, rundt i Danmark og hertugdømmerne, skrev Om Daarevæsenets Indretning i Danmark, med beskrivelse af de sindssyge og åndssvages dårlige forhold. Stillede forslag til udvikling af et dårevæsen og gennemførte 1843 den første danske optælling af afsindige, fik skabt grundlag for en reform og opdeling af sindssyge og åndssvage. Harald Selmer blev førende inden for udviklingen af sindssygevæsenet, Hübertz interesserede sig mere for åndssvage, fik understøttelse af enkedronning Caroline Amalie og den Reiersenske fond til 1852 at studere behandlingen af åndssvage i udlandet. Arbejdede ved hjemkomsten for oprettelsen af en idiotanstalt, bl.a. gennem skriftet: "Svagsindighed eller Idiotisme og dens Helbredelighed", opgjorde 1855 antallet af dybt åndssvage i Danmark til omkring 2000, fik indsamlet penge til at åbne Gamle Bakkehus for idiotiske, svagsindede og epileptiske børn, blev selv forstander, men døde kort efter.