Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk generalmajor og krigsminister

Født søndag den 13. januar 1793 i Snoghøj, Fredericia
Død søndag den 10. november 1861 i København

Mini-biografi: Gjorde karriere indenfor hæren, blev artillerikadet i 1806 og sekondløjtnant i 1811. Var lærer ved landkadetkorpset i 1812, ved kadetinstituttet 1820-30 og ved den militære højskole 1830-42. Tog i 1815 eksamen som ingeniørofficer, blev major og chef for laboratoriet i 1842, konstruktør og chef for materielbureauet i 1843, oberstløjtnant og stabschef ved artilleribrigaden i 1844 og sluttelig oberst i 1848. I krigen 1949-50, havde Fibiger kommandoen over hærens artilleri og deltog bl.a. i slagene ved Fredericia og Isted. Blev udnævnt til krigsminister i 1951 og generalmajor samme år. Var derefter chef for artilleribrigaden fra 1856 til sin død. 1848-49 var Fibiger et af de kongevalgte medlemmer til den forsamling, der skulle forfatte den nye grundlov, som afskaffede enevælden. Det var ved hans utrættelige virksomhed som lærer, foredragsholder og forfatter, at det lykkedes at følge franske forbilleder i den indtil da stillestående artillerividenskab. Var en retsindig og ærekær mand, der ejede sine undergivnes respekt og hengivenhed, så der efter Fibigers død blev rejst et monument over hans grav på Garnisons kirkegård.