Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rektor

Født onsdag den 29. juli 1874 i Elling, Frederikshavn
Død lørdag den 7. september 1940 i Hareskov

Mini-biografi: Var søn af en førstelærer, blev 1892 student og efter 5 års studier cand.mag. i latin, græsk og tysk. Underviste derefter på københavnske skoler til 1905, afbrudt af 2 års studier i Vatikanets arkiv takket være et af Carlsberg-fondets stipendiater. Julius Nielsen blev 1905 adjunkt ved Frederiksborg Statsskole, 1910 rektor for Ribe Katedralskole og 1918 rektor for Østre Borgerdydskole. Blev 1924 lektor ved prøven i pædagogik og undervisningsfærdighed for kommende lærere ved højere almenskoler, opgav derpå sin stilling som rektor og blev i stedet lektor ved Vestre Borgerdydskole. Nielsen udnævntes 1927 til rektor for Metropolitanskolen, beklædte denne stilling resten af livet tillige med lektoratet i pædagogik. Sad i bestyrelsen for Privatskolens fagordnede lærerforening og arbejdede her for at forbedre københavnske privatskolelæreres kår. Var formand i bestyrelsen for De forenede skoler og for Gymnasieskolernes lærerforening, medlem af opgavekommissionen for studentereksamen, af det af undervisningsministeriets nedsatte udvalg vedrørende det højere skolevæsen og medlem af bestyrelsen for Statens pædagogiske studiesamling. Nielsen skrev fortolkninger af Tacitus, Horats og Cæsar til skolebrug og udgav og kommenterede Udvalgte stykker af Holberg. Modtog den svenske Vasa Orden, den italienske Krone Orden, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad.