Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter og litteraturhistoriker

Født fredag den 11. august 1843 i Allinge, Bornholm
Død torsdag den 2. december 1926 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en kancelliråd, blev 1862 student, tog 1868 teologisk embedseksamen. Havde lært italiensk og engelsk, interesserede sig for sprog samt litteratur og rejste efter eksamen til Paris. Tog et kursus i provencalsk, rejste tilbage gennem Schweiz og Rhinegnene, blev ved hjemkomsten 1871 lærer ved Borgerdydskolen på Christianshavn. Julius Paludan rettede 1877 i tidsskriftet Nær og Fjern, et heftigt angreb på Georg Brandes' Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur. Blev 1878 dr.phil. på en afhandling om Holbergs Niels Klim, tog året efter til Norge og Sverige for at se på lærde skolers forhold, udgav 1885 en sammenlignende historisk fremstilling af det højere skolevæsen i de tre nordiske lande og blev 1888 medlem af undervisningsinspektionen for de lærde skoler. Paludan blev efter Svend Grundtvigs død, docent i dansk litteraturhistorie og udnævntes 1892 til professor ordinarius i æstetik. Udgav oversigter over den danske litteratur, fra middelalderen til Ludvig Holbergs død, Fremmed indflydelse paa den danske Nationalliteratur i det 17. og 18. Aarhundrede, en bog om Émile Zola og naturalismen, to bind essays med titlen Mellem Semestrene, som bl.a. indeholdt en kritisk studie over Søren Kierkegaards forlovelseshistorie. Udnævntes til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Var far til Jacob og Hans Aage Paludan.