Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer

Født torsdag den 19. juli 1827 i Langebæk, Kalvehave, Bårse, Præstø
Død lørdag den 9. marts 1901 i København

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, kom som 8årig i huset hos en kommandør i København, blev tre år efter søkadet og 1846 udnævnt til sekondløjtnant. Sejlede med briggen Ørnen til Vestindien og anløb undervejs Guinea. Julius Sophus Meldal blev ved hjemkomsten 1849 ansat på Fregatten Rota på blokade ved Elben, tjente det følgende år på dampskibet Ægir. Rejste 1851 til Frankrig, blev adjudant hos admiralen for middelhavseskadren, fik 1852 titel af premierløjtnant, var 1853 i Levanten da Krim-krigen begyndte, blev kaldt hjem 1854. Tog på et nyt togt til Vestindien, var tre år kadetofficer og en kort tid ansat ved gesandtskabet i London. Var 1860 med Fregatten Sjælland til Rio Janeiro og Vestindien, førte i årene 1861-64 et postskib. Gjorde under krigen 1864 tjeneste som næstkommanderende på korvetten Dagmar i Nordsøen og Østersøen, var 1866 med på fregatten Peder Skram, der sejlede prinsesse Dagmar til Rusland og var 1867-68 næstkommanderende ved Søkadetakademiet. Blev adjudant hos Christian 9., var 1870 chef for panserbatteriet Lindormen og ledsagede den kongelige familie til Athen. Var 1867 avanceret til kaptajnløjtnant, blev 1868 kaptajn, 1874 kommandør, 1881 jagtkaptajn, blev 1885 chef for øvelseseskadren, kort efter kontreadmiral og 1886 viceadmiral. Modtog både Kommandørkorset og Storkorset af Dannebrog.