Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge

Født onsdag den 2. maj 1860 i København
Død tirsdag den 19. august 1941 i Birkerød

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, der havde sit virke i Grønland og tilbragte derfor seks år af sin barndom her. Dimitteredes 1882 privat til universitetet, læste medicin og tog i 1889 embedseksamen. Sejlede som skibslæge i marinen og med udvandrerskibe, interesserede sig for medicinsk-historiske problemer, studerede sprog, især græsk og arabisk for at finde frem til løsninger. Gennemgik turnustjeneste, slog sig ned som praktiserende læge nogen steder, blev i 1911 distriktslæge på Færøerne, fik i 1914 ansættelse som kredslæge i Vordingborg, forblev her til 1927 og bosatte sig derefter i Birkerød. Julius Wiberg udgav nogle skrifter om middelalderen og renæssancen, bl.a. om Paracelsus og forsvarede 1910 sin disputats Galen og den Galen'ske Lægevidenskab for den medicinske doktorgrad. Dyrkede særligt den oldgræske lægevidenskab, fandt frem til at arabisk lægevidenskab ikke kunne måle sig med denne og interesserede sig slet ikke for den danske medicins historie. Wiberg udgav Oldgræsk Lægevidenskab I-VII, Medicinsk-historiske Afhandlinger I-IV med studier over Hippokrates, Paracelsus, Ambroise Paré, arabisk lægevidenskab i Spanien i 900-1300-tallet, Den krupøse Pneumonis Patologi fra Slutningen af det 17. Aarh. til Midten af det 19. Aarh samt Hjærtesygdommenes Patologi. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.