Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Kgl. Dansk statsskovrider

Født fredag den 9. februar 1894 i Strib, Middelfart, Fyn
Død lørdag den 27. november 1965 i Hillerød

Mini-biografi: Var søn af en kontorchef, blev i 1912 student fra Frederiksberg Gymnasium, året efter cand.phil. og i 1918 forstkandidat. Foretog studierejser i bl.a. Sverige, Norge, England, Holland, Belgien, Luxembourg, Tyskland, Østrig, Schweiz samt Tjekkoslovakiet og blev i 1920 ansat som forstassistent ved Statsskovvæsenet. Just Holten blev i 1927 konstitueret skovtaksator og i 1928 skovrider for 2. Frederiksborg statsskovdistrikt, der nu er Farum distrikt. Virkede fra 1935 som censor ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og blev i 1941 valgt til forstander for Farum Skovfogedskole. Holten skrev adskillige artikler til fagtidsskrifter, især om lærketræets biologi og dyrkning samt om skovkulturer, metodik og økonomi. Sad en tid som medlem af bestyrelsen for Danske Forstkandidaters Forening, af bestyrelsen for Statsskovriderforeningen og af Dansk Skovforenings repræsentantskab, var fra 1949 tillige medlem af bestyrelsen for Dansk dendrologisk Forening. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.