Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør og civilingeniør

Født tirsdag den 7. maj 1912 i Bisserup, Holsteinborg, Slagelse
Død lørdag den 12. juni 1993

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev 1930 student i Haslev, 1935 cand.polyt., fik samme år ansættelse i farve- og lakfabrikken Sadolin & Holmblads forskningslaboratorium. Udnævntes 1936 til afdelingsingeniør, i 1944 til underdirektør og blev 1949 direktør. Sad som formand for den tekniske direktion fra 1955, blev i 1959 direktionsformand, var 1973-77 formand for bestyrelsens forretningsudvalg og 1974-83 medlem af selskabets bestyrelse. Kaj Poulsen var med til at oprette fabrikker under Sadolin & Holmblad i flere lande og var desuden aktiv en del organisationsarbejde. Var bl.a. formand for Foreningen af danske farve- og lakfabrikanter, for arbejdsgiverforeningens industrigruppe, formand for industrifagene, for Tapet- og farverådet og for Foreningen for Danmarks lak- og farveindustri. Ydede en stor indsats ved udvikling af management, især i vedrørende arbejdsklimaet. Var af den overbevisning at arbejdskvalitet er forbundet med arbejderens trivsel og at et fornuftigt lønsystem kombineret med muligheden for at erhverve aktier i virksomheden ville virke motiverende for indsatsen. Allerede 1957 indførte Sadolin & Holmblad medarbejderaktier til en kurs på 15 pct. under børsnoteringen, der blev tillige sørget for en god uddannelse af arbejdsledere og oprettet grupper, hvor lederne selv var medlem. Kaj Poulsen blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog.