Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer

Født onsdag den 16. marts 1898 i Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk
Død onsdag den 20. april 1977 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, kom ind ved søværnet, blev sekondløjtnant 1918, året efter premierløjtnant. Sejlede med inspektionsskibet Islands Falk til Færøerne og Island, med kystforsvarsskibet Peder Skram og gennemgik Søværnets officersskole. Kaj Lundsteen blev 1923 lettere såret ved en eksplosion af et tågeudviklingsapparat på krydseren Gejser, kom 1924 på ubådsskole og blev chef på forskellige ubåde. Udnævntes 1926 til kaptajnløjtnant, var med skruebarkskibet Godthaab på ekspedition til Grønlands østkyst, med orlogsskibet Niels Iuel på togt i Middelhavet og som ledsageskib for Christian 10. på rejse til Færøerne og Island. Var tjenstgørende i marinestaben, blev orlogskaptajn 1937, var fyrinspektør og chef for fyrinspektionsskibet, blev 1941 kommandørkaptajn og souschef ved A.H. Vedels udnævnelse til flådechef. Var under besættelsen leder af den illegale marinestab med dæknavnet "Elverhøj" og levede med sin familie i stadig frygt for tyskerne. Udnævntes efter krigen til kommandør og kontreadmiral, var fungerende afdelingschef i marineministeriet og chef for marinestaben. Sad i forsvarskommissionen af 1946, var formand for den danske delegation i den nordeuropæiske planlægningsgruppe i London, chef for kystflåden, for den første danske flådestyrke der besøgte Sovjetunionen, for kystbefæstningen og Sundets marinedistrikt og for flådestation København. Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad.